Nevenfuncties

 • Voorzitter Rekenkamercommissie | Gemeente Werkendam | januari 2006 – januari 2012
 • Voorzitter Rekenkamercommissie | Gemeente Woudrichem | april 2005 – Jan 2012
 • Voorzitter klankbordgroep strategische visie Capelle aan den IJssel, Capelle 2020; samen tekenen aan de toekomst van Capelle 17 mei 1999 – mei 2000
 • Lid werkgroep afvalscheiding gemeente Capelle aan den IJssel | 1998
 • Lid Raad van Commissarissen NV. Waterbedrijf EUROPOORT Rotterdam | 12 april 1994 – 1 juni 1998
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Gemeentelijk Energiebedrijf | 12 april 1994 – 15 april 1998
 • Voorzitter Adviescommissie voor het bedrijfsleven Capelle aan den IJssel | 12 april 1994 – 15 april 1998
 • Voorzitter Adviescommissie voor de detailhandel Capelle aan den IJssel | 12 april 1994 – 15 april 1998

 • Raadslid D66/Capelse Democraten | Capelle aan den IJssel | 1986 – 2006
 • Fractieassistent gemeenteraadsfractie D66 te Capelle aan den IJssel | 1982 – 1986
 • Voorzitter beleggingsstudievereniging SMASH (Capelle aan den IJssel) | 1999 – 2002
 • Bestuurslid Stichting Top-Volleybal ALCOM/Capelle te Capelle aan den IJssel | 3 augustus 1988 – april 2002
 • (Ere-)lid Ondernemers Netwerk Capelle (ONC) | 15 april 1998 – heden
 • Lid Economische Kring Capelle aan den IJssel | 12 april 1994 – 15 april 1998

 • Lid provinciale klankbordgroep organisatie steunfunctie jeugd  en jongerenwerk   jeugdhulpverlening Zuid Holland | 1993
 • Lid van Raad van Bestuur Prof. Dr. K. Herman Bouman Stichting te Rotterdam, Stichting Kliniek voor Verslavingsziekten te Rotterdam, Stichting Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs te Rotterdam, Stichting tot Instandhouding van de Prof. Dr. K. Herman Bouman Stichting te Rotterdam | 1991 – 1994
 • Bestuurslid Vereniging K & 0 | 1988 – 1990
 • Voorzitter ondersteuningsfondsen ACJR, SHOG en Stichting Post HBO Rijnmond (Stichting Fondsenbeheer Opleidingen) | 1987 – 1993
 • Lid van het regionaal bestuur van het Werkverband Integratie Jeugdwelzijnswerk Nederland Noord/West | 1995 – 1990
 • Bestuurslid FICE Nederland | 1993 – 1990
 • Lid van de Landelijke Vergadering van het Werkverband Integratie Jeugdwelzijnswerk Nederland (WIJN) | 1978 – 1988
 • Lid Raad van Bestuur Academie Jeugdgezondheidszorg Rotterdam (AGJR) | 1985 – 1986
 • Deelnemer aan de regionale vergaderingen van het Werkverband Integratie Jeugdwelzijnswerk Nederland Zuid/West | 1978 – 1984
 • Deelnemer aan het Rotterdams Tehuizen Overleg (RTO) | 1978 – 1984

 • Lid Comité van Aanbeveling Walk of Fame Europe te Rotterdam | 1995 – 2006

 • Voorzitter Stuurgroep Pauluskerk (RK) Capelle aan den IJssel | 1982 – 1984
 • Voorzitter (medeoprichter) Stichting Sociaal Cultureel Werk Capelle Schollevaar (buurtgroep) | 1980 – 1983
 • Voorzitter Jongeren Adviescentrum Capelle aan den IJssel | 1979 – 1980
 • Bestuurslid (medeoprichter) jeugdsoos Molenhoek (Limburg) | 1975
 • Secretaris Stichting Leefbelangen Molenhoek (wijkgemeenschap) | 1973 – 1975

 • “In woorden gevangen” – overpeinzingen, woordspeeltjes en verdichtjes! | ISBN 90-804125-1-1
 • “Even stilstaan” – lichtpuntjes en vreugdevuurtjes van en voor mensen | ISBN 90-804125-2-1
 • “Als ik stil ben” – versjes, gedachten op de dood | ISBN 90-804125-3-8

 • Verruim de horizon | 1994 – heden
 • Sozio | september 2015 – heden
 • Pleio | 2012 – heden
 • Blogger | heden
 • Management Totaal

 • “Groeistuipen”, rapportage hoorcommissie Jeugdzorg, Provinciale Staten Gelderland, november 2003.

 • Verkiezingsprogramma Capelse Democraten | Capelle aan den IJssel | bestuursperiode 1986-1990 | 1990-1994
 • Verkiezingsprogramma D66 | Capelle aan den IJssel | 1986-1990
 • Verkiezingsprogramma D66/Capelse democraten | Capelle aan den IJssel | bestuursperiode 1998-2002
 • Oor voor mensen, oog voor kwaliteit. Een duidelijke stem! | Verkiezingsprogramma D66/Capelse Democraten 2002-2006

 • KNVB-scheidsrechter in de afdeling Nijmegen | 1975/1976
 • Clubscheidsrechter bij v.v. Xerxes te Rotterdam | 1977/1978
 • Jeugdscheidsrechter bij v.v. SVS te Capelle aan den IJssel |1987/1988
 • Coach voor jeugdvolleybal ALCOM/CAPELLE | 1992/1994)
 • Bestuurslid/voorzitter Volleybalvereniging ALCOM/Capelle te Capelle aan den IJssel | 1993 – 1995

 • Lid comité van aanbeveling “Capelspektakel”
  • “Capelspektakel” | 1999
  • “’t Stoomt” | 2001
  • Stichting Alla Breve | Doornenburg | adviseur en fondsenwerver | 01.11.1999 – 2001 Adviseur en fondsenwerver Stichting Alla Breve te Doornenburg1999:
  • Radio Capelle | presentator | 1999 – december 2001
   • “TIJDREIZEN”
   • “Ik? Ik ben Capellenaar”
  • Swinging Capelle | Fondsenwerver en organisator jaarlijks muziekfestival 1995,   1996, 1997
  • Heineken Music Capelle | Fondsenwerver en organisator | 2000
  • Medewerker bij de Stichting Nijmeegse Zieken Omroep | 1974