Sedert 1987 was (Peter Paul) DOODKORTE als initiator en ontwikkelaar betrokken bij onderstaande ondernemingen, projecten, activiteiten en festiviteiten.

Gemeente Academy | Amsterdam

Doelstelling van Gemeente Academy is het bieden van toegankelijke bij- en nascholing over actuele bestuurlijke thema’s voor beleidsmedewerkers, transitiemedewerkers, ambtelijke ondersteuners, raadsleden, wethouders, leden van WMO-raden.

Een initiatief i.s.m. Logavak Opleidingsgroep B.V. Kennis- en uitvoeringspartners zijn onder meer Uitgeverij SWP, Movisie en Vondel-Nassau | Mei 2014

Jongerenfractie Capelle aan den IJssel | Capelle aan den IJssel

Het jongerenadoptieplan en de jongerenfractie Capelle (1999) was de winnaar van het ‘Salon der initiatieven’ op de Dag van de Lokale Helden | 20 mei 2000 te Den Haag.

60 voor 60 | Capelle aan den IJssel

60 voor 60 (1997) was een publiek-private samenwerking van de gemeente Capelle aan den IJssel, de Kamer van Koophandel Rotterdam en het Capelse bedrijfsleven welke zich ten doel stelde Capelse werkzoekenden te plaatsen bij bedrijven in de regio.

Benefietdiners | Capelle aan den IJssel

Initiator en fondsenwerver voor het jaarlijkse benefietdiner t.b.v. 

  • Stichting Vrienden van het IJsselland Ziekenhuis Capelle aan den IJssel |1996 en 1998
  • Stichting Vrienden van Rijckehove Capelle aan den IJssel | 1999

PROSPECT | Capelle aan den IJssel

initiator, ontwikkelaar en (eerste) voorzitter van PROSPECT, professioneel spelersbedrijf Capelle topvolleybal te Capelle aan den IJssel (ALCOM) | 1994

PROMPT – services | Capelle aan den IJssel

(Mede) ontwikkeling en implementatie PROMPT services, een bureau voor onderhoud en advies in pc zaken te Capelle aan den IJssel | 1993

DE WISSEL | Gorinchem

Ontwikkelaar van project voor arbeidsmarkttoeleiding en educatie DE WISSEL te Gorinchem | 1993

Centrum Jeugd- en Jongerenwerk Barendrecht (CJJB) | Barendrecht

Ontwikkeling en opzet Centrum Jeugd- en Jongerenwerk Barendrecht (CJJB) te Barendrecht | 1993

BJ/SKHJ | Capelle aan den IJssel – Dordrecht – Gouda

Architect van de fusie tussen de jeugdhulpinstellingen Hollandsch Glorie (Dordrecht), Ter Gouwe (Gouda) van Bijzonder Jeugdwerk Nederland en Stichting Kleinschalige Hulpverlening aan JOngeren (Rotterdam/Capelle, Amsterdam en Gorinchem) BJ/SKHJ te Capelle aan den IJssel | 1992 – 1994

DISIDIDO | Spijkenisse

Ontwikkelaar van het project voor arbeidsmarkttoeleiding en educatie DISIDIDO te Spijkenisse | 1992 – 1993

AIM | Rotterdam – Amsterdam

Medeontwikkeling (samen met Mike Ekelschot en Ron Kooren van AIM, bureau voor innovatie en methodiekontwikkeling binnen de jeugdhulp | 1992 – 1993

Centrum voor Jeugd en Jongerenwerk | Krimpen aan den IJssel

Ontwikkeling en opzet Centrum Jeugd- en Jongerenwerk Krimpen aan den IJssel (CJJK) | 1992

INTERPROJECT – bureau voor werving en selectie | Rotterdam-Capelle

Medeontwikkelaar (samen met Pieter van Keulen van INTERPROJECT, bureau voor werving, selectie, ziekteverzuim  en loopbaanbegeleiding te Capelle aan den IJssel. Sedert 01.02.1995 InterFaceCare (IFC) Rotterdam | 1991 – 1992

Opleiding Sociaal Pedagogisch Hulpverlener | Rotterdam

(Mede) ontwikkeling en implementatie co op education programma Sociaal Pedagogisch Hulpverlener (SPH) Ichthus Hogeschool Rotterdam | 1991 – 1992

Centrum Jeugd- en Jongerenwerk | Capelle aan den IJssel

Ontwikkeling en opzet Cenntrum voor Jeugd en Jongerenwerk Capelle aan den IJssel (CJJC) | 1991

Milieuprijs | Capelle aan den IJssel

Initiator milieuprijs gemeente Capelle aan den IJssel | 1990

  • Jaarlijks uitgereikt 1990 – 2000

TASK | Landelijk

Ontwikkeling en implementatie (samen met Annemoon van den Broek en Roy Heydanus) bureau voor training, advisering, supervisie en kennisoverdracht (TASK) te Capelle aan den IJssel | 1990

OOI | Capelle aan den IJssel – Rotterdam

Ontwikkeling en implementatie samenwerkingsprojecten onderwijs  jeugdhulpverlening (OOI) Rotterdam/Capelle aan den IJssel | 1989 – 1992

CASHBA | Rotterdam

Ontwikkeling en implementatie project voor alternatieve strafafdoening (kwartaal cursus) voor minder  en meerderjarigen (CASHBA-project) in Rotterdam | 1989 – 1992

MERHABA | Rotterdam

Ontwikkeling en implementatie project voor niet schoolgaande jeugd Merhaba – dagbehandeling voor niet schoolgaande jeugd te Rotterdam | 1987 – 1990