Competenties

Om een rol te kunnen uitvoeren moet je competent zijn. Competenties zijn de kennis, kunde en vaardigheden die iemand moet hebben om een rol naar behoren te kunnen uitvoeren. De competenties van DOODKORTE zijn – afhankelijk van de rol die hij moet spelen – zowel inhoudelijke als mensgericht (zg. harde en zachte competenties) en omvatten zowel kennis, kunde en vaardigheden.

CompetentiesRollen
AnalytischAdviseur
CommunicatiefExpert en kennisbron
CrisisbestendigInspirator
Energiek/overtuigendKwartiermaker
NieuwsgierigOntwikkelaar
OmgevingsbewustOpleider/trainer/coach
OndernemendMediator
Politiek-bestuurlijk sensitiefProbleemoplosser
VerbindendProcesmanager
OndernemerschapProjectleider
NieuwsgierigTeamleider
Klantgericht